X

Certyfikaty

CERTYFIKATY

Nasze place zabaw są tak zaprojektowane i wykonane, aby cały czas stymulować rozwój psychomotoryczny dzieci. Aby wasze dzieci miały jak największe bezpieczeństwo podczas zabawy na naszych placach zabaw ściśle współpracujemy z jakimi jednostkami certyfikującymi jak :

e3 e2e1

 

Wszystkie urządzenia na place zabaw przedstawione przez nas zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1176 czego dowodem są certyfikaty TÜV oraz INT.

English